Integralregning

boost-modulet Integralregning består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Stamfunktioner og ubestemte integraler
  • Bestemte integraler og arealer
  • Regneregler for ubestemte og bestemte integraler

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    06/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere