Modalverber

boost-modulet Modalverber består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget tysk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • De seks modalverber
  • Anvendelse af de seks modalverber
  • Bøjning af de seks modalverber

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    06/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere