Nøglen FVU trin 4, opgavehæfte

Du står her med Nøglen til FVU-dansk i hånden. Nøglen er et grundbogssystem til FVU-dansk, og dette opgavehæfte er til trin 4. Ud over opgavehæftet findes der et tilhørende teksthæfte med et nutidigt, varieret og inspirerende tekstudvalg, som tilsammen udgør temaerne Altid på!, Hjernen og Mad og fremtidens fødevarer.
Opgaverne her i opgavehæftet har fokus på:

  • at sikre læsesucces ved bl.a. at anvende før-, under- og efterlæsningsaktiviteter.
  • opgaver i læseforståelse og ordforråd.
  • yderligere stilladsering i form af genreskema.
  • skriveprocesser og skriftlighed.
  • strategier, der fremmer gode læse- og skrivevaner.
  • sproglig bevidsthed og refleksion.

Hæftet indeholder også aktuelle artikler til at understøtte den brede vifte af opgaver, og hvert kapitel afsluttes med refleksion over egen læring.

Uddannelse

Udgivet

    23/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere