Byg en god sætning - del 1-4

boost-modulerne i Byg en god sætning - del 1-4 består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget dansk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

I Byg en god sætning - del 1-4 finder du følgende moduler:

  • Byg en god sætning - råd nr. 1: Lad den der gør noget være subjekt
  • Byg en god sætning - råd nr. 2: Lad verballeddet og subjektet stå tidligt i sætningen
  • Byg en god sætning - råd nr. 3: Lad verballeddet og subjektet stå tæt på hinanden
  • Byg en god sætning - råd nr. 4: Forkort sætninger, der er blevet for lange.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere