Faste udtryk

boost-modulet Faste udtryk består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget dansk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Forskellige faste udtryk
  • At anvende faste udtryk korrekt

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere