Argumenttyper og argumentationskneb

boost-modulet Argumenttyper og argumentationskneb består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget dansk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Argumenttyper: erfaringsargument, autoritetsargument, mængdeargument, generaliseringsargument, tegnargument, motivationsargument og stråmandsargument.
  • Argumentationskneb: ad hominem-argument, whatabout-argument, stråmandsargmuent og glibaneargument.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker