Toulmins argumentationsmodel

boost-modulet Toulmins argumentationsmodel består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget dansk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Toulmins grundmodel: påstand, belæg og hjemmel
  • Toulmins udvidede model: påstand, belæg, hjemme, styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker