GF2 SOSU-assistent

GF2-SOSU-assistent dækker det uddannelsesspecifikke stof til grundforløb 2 på uddannelsen. WebBogen følger bekendtgørelsen og er bygget op omkring målene.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er pr. 1.1.2017 blevet en selvstændig uddannelse. Du kan læse bekendtgørelsen her. WebBogen følger bekendtgørelsen og er bygget op omkring målene.

WebBogen er opdelt i følgende emner:

 1. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
 2. Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde.
 3. Omsorg, personlig og praktisk hjælp.
 4. Kommunikation, dokumentation og it.

 

Materialet til GF2-SOSU-assistent består af 5 elementer:

 • Fagspecifikt lærestof til de uddannelsesspecifikke fag. De er i denne webBog.
 • Dansk
 • Naturfag
 • iPraxis-forløb
 • og app’en sosuMission.

 

Denne webBog spiller sammen med en række iPraxis-forløb, sådan at der i iPraxis-forløbene flere steder er link til webBogen. Hvilke iPraxisforløb elever skal arbejde med, besluttes af læreren, ligesom læreren kan inddrage mobil-app’en sosuMission i det omfang, han/hun finder det aktuelt.

Find de generelle oplysninger om, hvad webBog, iPraxisforløb og mobilMissioner er her.

Forfatter

Annette Larsen, Lasse Keun og Uffe Callery

Redaktør

Helle Grubbe og Karen Agerbæk

Udgave

1

Udgivet

  01/01/2017

Udgiver

  Praxis

Læs mere