Kloak - Udstykninger

Dette er 1 ud af 12 iPraxis-forløb til GF2 Struktør og brolægger (ekskl. grundforløbsprøven). Forløbene fordeler sig emnemæssigt således: 3 til belægning, 3 til beton og 6 til kloak. Den samlede varighed af forløbene er lidt over de 12 uger, som det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet varer. Beskrivelse til eleven: I dette forløb skal du udføre mindre kloakeringsopgaver til små udstykninger (boksopgaver). Der er 7 forskellige opgaver indeholdt i dette forløb. Alle elever skal udføre opgave 1 samt mindst én af opgaverne 2-7. Til hver opgave skal du lave dine egne håndskitser ud fra tegningsmaterialet, og du skal stå for materialeopmåling. Du skal løbende udføre kvalitetskontrol af dit arbejde. Forløbet indeholder også en quiz om det værktøj og materiel, som typisk bliver anvendt ved kloakeringsarbejder. Estimeret varighed: 5 dage.

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Uddannelse

Udgivet

    29/12/2016

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer