Kloak - Standarder - DS 436

Dette er 1 ud af 12 iPraxis-forløb til GF2 Struktør og brolægger (ekskl. grundforløbsprøven). Forløbene fordeler sig emnemæssigt således: 3 til belægning, 3 til beton og 6 til kloak. Den samlede varighed af forløbene er lidt over de 12 uger, som det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet varer. Beskrivelse til eleven: Dette forløb er et rent teoretisk forløb. Det giver dig et godt og nødvendigt kendskab til en af de vigtigste standarder inden for kloakeringsområdet – nemlig DS 436, ”Norm for dræning af bygværker m.v.”. Det centrale i forløbet er en quiz om DS 432. Estimeret varighed: 2 dage.

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Uddannelse

Udgivet

    29/12/2016

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer