Beton - Væg med udsparinger

Dette er 1 ud af 12 iPraxis-forløb til GF2 Struktør og brolægger (ekskl. grundforløbsprøven). Forløbene fordeler sig emnemæssigt således: 3 til belægning, 3 til beton og 6 til kloak. Den samlede varighed af forløbene er lidt over de 12 uger, som det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet varer. Beskrivelse til eleven: I dette forløb skal du støbe en væg med udsparinger. Udsparingerne er i dette tilfælde et hul til rørgennemføring og et indhak til montering af bjælke. Du får udleveret en stor del af det nødvendige tegningsmateriale som fx forskallingstegning og armeringstegning. Ud over den praktiske opgave skal du undervejs løse forskellige teoretiske opgaver, som blandt andet giver dig større viden om fagets materialer og værktøj. Du får også viden om arbejdsmiljø, planlægning af den praktiske opgave, samt hvordan du foretager løbende kvalitetskontrol af dit arbejde. Væggen med udsparinger er en delopgave af et samlet projekt, som består af yderligere to delelementer: Opgave 1B, Fundament med søjle, og Opgave 1C, Bjælke fra væg til søjle. Delopgaven kan løses uafhængigt af de to andre opgaver. Estimeret varighed: 10 dage.

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Uddannelse

Udgivet

    29/12/2016

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer