Tømrerbogen

webBogen Tømrerbogen  er udviklet til tømrerelever på hovedforløbet. Det er hensigten, at eleverne skal kunne bruge materialet gennem hele uddannelsen.

Tømrerbogen indeholder en meget stor del af den grundlæggende viden, man som tømrer har brug for om tag-, væg, gulv- og loftkonstruktioner. Derudover er der en masse link til kilder, hvor man kan finde mere specialiseret information.

Man kan vælge at bruge webBogen som undervisningsbog, hvor man arbejder med ét afsnit ad gangen eller som opslagsværk, når man har brug for hurtigt at finde svar på et spørgsmål.

Vi har bestræbt os på at præsentere materialet på en måde, så det lægger op til, at man både kan og får lyst til at arbejde selvstændigt med indholdet. 

 

webBogen er bygget op i tre hovedafsnit (Tag, Væg, Gulv & Loft) samt af Værktøjskassen. Indholdet i Tag, Væg og Gulv & Loft er emner, der specifikt knytter sig til de fire fagområder. 

Indholdet i Værktøjskassen er emner, der går på tværs af de konstruktioner, et byggeri indeholder fx emner som energi, brand og skadet træ.

Både de tre hovedfagområder og Værktøjskassen afsluttes med Tjekopgaver  og Gruppeopgaver.

 

webBogen indgår i Tømrerfagets Bogpakke/Tømrerbogpakken.

Dette er første udgave af Tagkonstruktioner (senere omdøbt til Tømrerbogen), et nyudviklet, digitalt læremiddel til brug for undervisningen indenfor Træfagenes Byggeuddannelse.

Læremidlet er fra starten tænkt digitalt, og ambitionen har været at udarbejde et materiale, der både indeholder den grundlæggende viden eleverne har brug for, og derudover linker til kilder, hvor eleverne kan finde mere dybtgående og specialiseret information. Vi har også ønsket at præsentere materialet på en måde, så det i videst muligt omfang lægger op til, at eleverne selv kan arbejde med læremidlet.

Tagkonstruktioner vil løbende blive udbygget og revideret, så det dels vil udgøre det grundlæggende materiale for hele uddannelsen, dels vil blive ajourført, når der kommer ny viden, ændrede bestemmelser etc.

Der ligger dog allerede nu, i Værktøjskassen, afsnit der ikke specifikt knytter sig til tagkonstruktioner. Her er emner der går på tværs af de konstruktioner et byggeri indeholder.

Det er det faglige udvalgs håb, at den digitale udformning vil medvirke til, at den viden, der ligger her, ikke kun vil blive brugt i undervisningen på de tekniske skoler, men også gøre materialet mere tilgængeligt og anvendeligt for eleverne i praktikperioderne.

Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse takker de lærere, der har været med til at udvikle materialet og de mange eksterne samarbejdspartnere, der beredvilligt har stillet materiale, blandt andet i form af illustrationer og film, til rådighed.

Ole Gregersen
Formand
Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse

Januar 2014

Forfatter

Jan Bruun, Karsten Musgaard, Kim Bent Hansen, Michael Foged Hjemkær, Per Flemming Larsen, Per Sejer Kristensen, Peter Klinkby Glerup, Peter Møller og Rune Petersen.

Redaktør

Heidi Parsberg

Udgivet

    28/02/2014

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer