Gipsarbejde - fra plade til væg

Gipsarbejde – Fra plade til væg er en grundlæggende anvisning i, hvordan man opbygger vægge af forskellige gipspladetyper. I de første kapitler får læseren et grundigt produktkendskab, hvorefter man tager fat på emner som: Principper for vægopbygning, konstruktion af skelet, tilpasning og montering af plader, fastgørelse mv.

Ved arbejde med gipsplader er det vigtigt at bruge de rigtige værktøjer på den rigtige måde. Derfor indeholder bogen et særskilt kapitel med beskrivelser af de nødvendige værktøjer og brugen af dem.

Dette materiale var en del af Tømrerfagets bogpakke/Tømrerbogpakken indtil 31/1 2017.

Gipsarbejde – fra plade til væg er en grundlæggende anvisning i, hvordan man bearbejder og monterer forskellige gipspladetyper. Bogens udgangspunkt er gipskartonplader og fibergipsplader på simple vægkonstruktioner. Ud over til vægge kan gipsplader også anvendes til lofter samt i specielle udgaver til gulv, undertag og som vindspærre.

I begyndelsen af bogen beskrives tidligere og nutidige produktionsmetoder, og der angives nogle faktuelle oplysninger (mål, vægt, opbevaring mv.) om de plader, man bruger i dag. Efter at have været de først kapitler igennem, har man en god forståelse for det produkt, man skal arbejde med, og kan gå til de følgende kapitler om vægopbygning, samling, fastgørelse, tilpasning og montering.

Når man arbejder med gipsplader, er det vigtigt at bruge de rigtige værktøjer – på den rigtige måde. Derfor indeholder bogen, i et særskilt kapitel, en gennemgang af de værktøjer, man bruger i de forskellige arbejdsgange.
 
Fagudtryk er løbende forklaret, men for overskuelighedens skyld er de også samlet i en liste bagerst i bogen.
 
Gipsarbejde – fra plade til væg er en videreudvikling af bogen ”Gipsarbejde – en arbejdsanvisning”. Ud over, at denne 4. udgave foreligger i et nyt format, nyt layout og i farver, indeholder bogen en hel del nyt materiale om fibergips, og emnet Limmontage er kommet med.
 
Gipsarbejde – fra plade til væg er skrevet til lærlinge på hovedforløbene på træfagenes byggeuddannelser, men kan også bruges af andre, der vil vide mere om at arbejde med gipsplader.
  
Tømrerfagets Lærebogsudvalg
Juli 2008

Udgave

4. udgave

Uddannelse

Fag

Udgivet

    01/08/2008

Udgiver

    Praxis

Læs mere