Træfagenes materialelære

For alle, der arbejder med træ og træbaserede materialer, er det væsentligt at have en grundlæggende viden om materialet. Denne viden giver Træfagenes Materialelære.

Bogen indeholder en præcis og deltaljeret beskrivelse af træets vækst, veddets opbygning og uregelmæssigheder samt en gennemgang af de mest almindelige træsorter.

Hvad angår beklædningsmaterialer, beskrives de mest kendte, der i dag anvendes inden for byggeriet. Der er lagt vægt på at skildre materialets opbygning, egenskaber, anvendelsesmuligheder samt anvendelsesmetoder.

Vedrørende nedbrydning og beskyttelse af træ gennemgås de forskellige klimatiske og biologiske påvirkninger, der kan føre til, at træ nedbrydes. Der gives desuden instruktive anvisninger på metoder til konstruktiv og kemisk forebyggelse af nedbrydningen.

Endelig gennemgås de fire hovedkategorier inden for samling og befæstelse: 

 • Skruer, søm og bolte
 • Beslag
 • Limmaterialer og limning
 • Fugematerialer og fugning

Træfagenes Materialelære er rettet mod undervisningen inden for træfagene og øvrige byggetekniske uddannelser på erhvervsskolerne. Men den kan læses af alle, der interesserer sig for træ og byggeri. 

Træ er et levende og relativt uensartet materiale. For at opnå de bedste resultater ved anvendelse af træ inden for byggeri er det af stor vigtighed, at den grundlæggende viden om træ er til stede.

Med denne materialelærebog er det tilstræbt at give så bred en orientering, at man på dette grundlag kan forstå de problematikker, der knytter sig til træ og træbaserede materialer samt produkter, der knytter sig til konstruktioner i træ.

Bogen erstatter de tidligere udsendte hæfter inden for Materialelære for Træfagene:

 • Træ
 • Beklædningsmaterialer
 • Nedbrydning og beskyttelse af træ
 • Materialer til samling og befæstelse

 

Tømrerfagets Lærebogsudvalg vil gerne takke de firmaer, der har været behjælpelige med oplysninger, informationer og billedmateriale i forbindelse med bogens tilblivelse:

 • Rold Skov Savværk, med afsnittet Opskæring af nåletræ
 • Frøslev Træ A/S, med afsnittet Kemisk træbeskyttelse
 • Frørup savværk & maskinsnedkeri ApS, med afsnittet Opskæring af nåletræ
 • Superwood, med afsnittet Superkritisk imprægnering
 • ITW Construction Products (NKT Fasteners), med afsnittet Materialer til samling og befæstelse
 • Rationel Vinduer A/S, med afsnittet Vinduer og yderdøre
 • Dana Lim A/S, med afsnittene Lim og Materialer til fugning
 • Træbranchens Oplysningsråd for lån af billeder
 • BYG-ERFA, med afsnittet Efterimprægnering af træ
 • Lavtox, med afsnittet Efterimprægnering af træ
 • Kebony Danmark A/S, med afsnittet Modificeret træ
 • Keflico A/S, med afsnittet Modificeret træ

 

I 2. udgave af Træfagenes Materialelære er der tilføjet to nye afsnit i kapitel 3, Nedbrydning og beskyttelse af træ. De nye afsnit omhandler: 

 • Efterimprægnering af træ
 • Modificeret træ

 

Tømrerfagets Lærebogsudvalg

Maj 2018

Redaktør

Heidi Parsberg Madsen

Udgave

2. udgave

Uddannelse

Fag

Udgivet

  17/01/2017

Udgiver

  Praxis

Læs mere